top of page

הצוות המוביל של האגודה

על פי התקנון, הצוות המוביל של האגודה נבחר מדי שנתיים,

הבחירות האחרונות נערכו בנובמבר 2020.

הצוות המוביל יוזם פעילויות ומקדם את מטרות האגודה

ד"ר גיא שילה

מרצה בכיר בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. במהלך 12 השנים האחרונות חוקר היבטים הקשורים ללחצים חברתיים והשפעתם על בריאות נפשית ופיזית של להט"ב, ובשנים האחרונות גם היבטים הקשורים לזנות וניצול מיני מסחרי בקרב בני נוער ותשלום על מין. ממייסדי האגודה.

אליזבטה (ליזי) שיפרין

תלמידת מחקר לתואר שלישי באוניברסיטת אילינוי. ליזה מתעניינת בנקודת המפגש בין טכנולוגיה, עבודה ומגדר. הפרוייקט שעליו היא עובדת כרגע מתמקד בלהבין איך  עובדות מין חוקיות בארצות הברית משתמשות בטכנולוגיות דיגטליות במהלך תהליכי העבודה שלהן ואיך השימוש משפיע על בטיחות, שליטה ואוטונומיה בעבודה.

פרופ' הילה שמיר

פרופסור חברה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הילה  מלמדת וחוקרת בתחומי דיני עבודה, הגירה ורווחה תוך התמקדות בסוגיות של עבודה כפייה עבדות מודרנית וסחר בבני אדם, וגישות פמיניסטיות למשפט. הילה עומדת בראש קבוצת מחקר בינתחומית שעוסקת בסחר בבני אדם TraffLab, במימון מועצת המחקר האירופית (ERC).

איילת בן נר 

למדה לימודי תרבות ומגדר לתואר שני באוניברסיטה העברית, ופעילה מזה עשור בתעשיית המין הישראלית. בפעילות באגודה, מבקשת לקדם נושאים שקשורים לחיבור בין השטח לתיאוריה ובעיקר לקדם נסיון חיים ממשי של א.נשים בתעשיית המין, בתוך המחקר. 

ד"ר יעלה להב-רז

מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, אנתרופולוגית, המתמחה במחקר בתחומי מגדר ומיניות. חוקרת אספקטים מגוונים של תעשיית המין הישראלית: מעורבות של בני נוער וצעירים בזנות, לקוחות תעשיית המין, אקטיביזם מקוון של עובדות מין, תיירות מין, עמדות של עובדות מין כלפי מודלים של חקיקה ועוד. ממייסדות האגודה. 

 

פרופ' עינת פלד 

פרופסור חברה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. מזה כ-15 שנים חוקרת זנות ותשלום על מין מנקודת מבט פמיניסטית ביקורתית הבנייתית. בשנים אלו ערכה, בשיתוף תלמידות מחקר ועמיתות, מחקרים איכותניים וכמותיים על היבטים שונים של זנות ותשלום על מין בישראל, בקרב אוכלוסיות מגוונות. מטרתה לקדם ידע שיטתי על זנות ותשלום על מין שיהיה נאמן למורכבות הרבה וריבוי נקודות המבט שמאפיינות את הבניית הזנות והתשלום על מין כבעיה אישית וחברתית. ממייסדות האגודה.

 

איילת פריאור

עובדת סוציאלית ודוקטורנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. מתעניינת במיניות, מגדר, יחסי כוח וסטיגמה חברתית. עבודות התיזה והדוקטורט שלה מתמקדות בגברים שמשלמים על מין, ובמקביל היא שותפה לפרויקטים מחקריים נוספים שמתמקדים בצעירים וצעירות בזנות, ובסוגיות אתיות ומתודולוגיות של מחקר בתחום הזנות והתשלום על מין. ממייסדות האגודה. 

Pink Bubbles
bottom of page