top of page

אודות האגודה

האגודה הישראלית לחקר זנות, עבודת מין, וסחר במין שואפת לאגד את החוקרות והחוקרים בתחום רחב ומגוון זה ולבסס פיתוח ידע וחילופי ידע כחלק מקהילה רב-תחומית

חברות האגודה

חברות האגודה הן חוקרות וחוקרים בתחום הזנות, עבודת המין והסחר במין. האגודה שואפת להכיל את כלל הקולות המגוונים של חברות.ים שלקחו חלק פעיל בעבר או בהווה בתעשיית המין למען פיתוח ידע וחשיבה מבוססי שטח על אודות המענים החברתיים הנדרשים בתחום.

פעילויות האגודה

  • הפעלת רשימת תפוצה דינמית (באמצעות מייל ודף פייסבוק) של חברי האגודה. 

  • עריכת כנסים, ימי עיון ומפגשים בהם יוצגו ממצאי מחקר ויקודם שיח עמיתים. 

  • קידום מערכי למידה בתחום הזנות, עבודת המין והסחר במין במערכת החינוך, ההשכלה הגבוהה ועוד. 

  • הנגשת מחקרים הנעשים בתחום בישראל באמצעות אתר האגודה לציבור הרחב, לאנשי מקצוע ולקובעי מדיניות. 

  • קידום קשרים עם חוקרות וחוקרים וכן אגודות מחקריות בתחום זה במדינות אחרות.

הצוות המוביל של האגודה 2023-2025: איילת בן-נר, יעלה להב-רז, גיא שילה, דנה קפלן, עינת פלד, אליזבטה (ליזי) שיפרין, איילת פריאור, ברכה שפירא.

 

האגודה הישראלית לחקר זנות, עבודת מין, וסחר במין שואפת לאגד את החוקרות והחוקרים בתחום רחב ומגוון זה ולבסס פיתוח ידע וחילופי ידע כחלק מקהילה רב-תחומית. מטרתה המרכזית של האגודה היא לקדם חשיבה תיאורטית, מחקר אמפירי ופיתוח התערבות שיטתית מעוגנת מחקר בתחום זה.

 

כמו כן, חותרת האגודה לקדם שיח ציבורי מגוון ומרובה פנים ביחס לתופעת הזנות, המבוסס על נקודות מבט של כלל המעורבים.ות בתחום ובייחוד של אוכלוסיות שהיו מודרות עד כה משיח זה. מטרה חשובה נוספת היא להנגיש ממצאי מחקר וחשיבה תיאורטית בתחום לקובעי מדיניות ואנשי מקצוע ולשתף פעולה עמם; זאת על מנת לעודד את פיתוחם של מענים חברתיים מגוונים ואפקטיביים עבור כלל האוכלוסיות המעורבות בזנות, עבודת מין וסחר במין.

 

תחום חקר הזנות, עבודת המין והסחר במין מאופיין פעמים רבות בקיטוב בין עמדות, אידאולוגיות ותיאוריות שונות. העמותה שואפת להוות מסגרת מכילה וסובלנית למחקרים וחשיבה הנשענים על הנחות מוצא מגוונות ואף מנוגדות, כל עוד הם עומדים בעקרונות האתיקה המדעית. הנחת המוצא שלנו היא שפלורליזם רעיוני הוא חיוני וחשוב לקידום שיח חברתי רלוונטי ומכיל (inclusive), ותכנון ויישום דרכים יצירתיות ומועילות להפחתת דיכוי חברתי . וקידום צדק חברתי.

Pink Bubbles
bottom of page